Eglwys Santes Gwenfrewi Eglwys y Groes Sanctaidd

Merthwyr Cymreig, Penparcau, Aberystwyth

Neuadd yr Eglwys a Swyddfa
Morfa Mawr,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3HS

EGLWYS AR GAU


Amseroedd yr Offeren

6yh Dydd Sadwrn
8.30yb & 10yb Dydd Sul (Ysgol Sant Padarn)
(Te a choffi ar ôl yr Offeren)

Am amseroedd yr Offeren yn ystod yr wythnos ac ar Wyliau, gweler y calendr digwyddiadau

Sagrafen y Gyffes

Dydd Sadwrn
5.15-5.45yh
Dydd Sul 7.45-8.15yb

Awr weddi

Dydd Llun hyd ddydd Gwener am 6yh pan na fo Offeren.

Rosary

Bob bore Iau am 11.00 yn Neuadd yr Eglwys.

 
Eglwys y Groes Sanctaidd, Aberaeron

(A wasanaethir o Aberystwyth)

Stryd Buddug,
Aberaeron,
Ceredigion,
SA46 0DA


Amseroedd yr Offeren

12.30 Dydd Sul

Am amseroedd yr Offeren yn ystod yr wythnos ac ar Wyliau, gweler y calendr digwyddiadau

Sagrafen y Gyffes

Dydd Sul 11.45-12.15

Rosary

Bob prynhawn Mawrth am 2.30

 Gweler Eglwys y Groes Sanctaidd mewn map mwy

NEWYDDION O'R PLWYF

Mae pob Offeren Sul yn Aberystwyth yn Ysgol Sant Padarn. Yn ystod yr wythnos mae Offeren yn Neuadd yr Eglwys.

Ewch i dudalennau'r Grwp Plwyf i weld eu newyddion diweddaraf.

Cylchlythyr ar gyfer yr Ail Sul yn yr Adfent 2017 [pdf]

Cylchlythyr ar gyfer y Sul Cyntaf yn yr Adfent 2017 [pdf]

 

© Plwyf Catholig Aberystwyth, Rhan o Esgobaeth Mynyw (Rhif Elusen 234168)
Ebost: webmaster@parishofaberystwyth.org.uk - Diweddariad diwethaf 9 Rhagfyr 2017